Opening Winterseizoen

In de Korte Putstraat

ROET Korteput

Oeteldonk, van keinds af aon – 8 feb 2018
Bende gij unne Bossche zaokenman, dan moete zéker in de Korte Putstraot oe riste pilske al om 11:11 binnen hebbe. Allemaol businessklupkes starte hier hun Carnaval 2018.

Programma:
Vanaf 10.33 uur: Verzamelen en kaarten ophalen .

Start artiesten programma 11.11 uur.

Met medewerking van: diverse artiesten

14.11 uur: Start buitenprogramma met diverse artiesten en natuurlijk misschien weer Jelle B.

17.33 uur: Sluiting, maar we gaan binnen lekker door.